Pomoc s přenosem čísla

Dokument CAF je dokument o Ukončení smluvního vztahu se stávajícím operátorem. Jeho vyplněním a odesláním k nám dáváte souhlas s přenesením čísla služby.

Po zadání objednávky od nás obdržíte CAF e-mailem, tento dokument si prosím vytiskněte, vyplňte podepište a odešlete zpět na e-mail, ve formátu PDF s velikostí do 400KB. Originál nám pro archivaci po provedení portace opouštěným operátorem zašlete poštou na adresu:

Axfone s.r.o., VoIP oddělení, Přípotoční 10c, 100 00, Praha 10.

 

Přklad CAF dokumentu. caf


Při vyplňování CAFu dbejte na to aby jste vyplnili:

Účastník: Jméno, příjmení či název firmy/společnosti), ulice, PSČ, obec

Referenční číslo - povinné. Naleznete na faktuře či smlouvě. Nevíte-li kontaktujte prosím Vašeho stávajícího operátora, rád Vám jej sdělí.

Datum narození či IČO/DIČ

Pokud se adresa, kam je číslo přenášeno mezi poskytovateli liší, vyplňte též kolonku níže.

V druhé části dokumentu je nutno vyplnit číslo smlouvy a přenášené číslo

(!) Na čísle, které požadujete přenést nesmí probíhat změna služeb či rušení čísla. V takovém případě nelze portaci provést. Číslo, které chcete k nám převést nikdy u původního operátora nerušte!

(!) Požadovaný termín ukončení provozu služby nevypňujte. Tento termín je určen dohodou mezi opouštěným operátorem a operátorem novým a bude vyplněn námi.

Termín jsou 4 pracovní dny od přijmutí originálního dokumentu CAF na naší adrese. Den obdržení CAFu se nezapočítává.

 

V posledním bodu vyplní Účastník (oprávněný zástupce): Jméno a příjmení, místo, datum a podpis (razítko).