База данни MySQL

Какво се поддържа?

MySQL InnoDB и PDO-MySQL 

Създаване:

Уеб страница> База данни> Добавете база данни

Настройки:

Базата данни се намира на отделен сървър, задайте даден достъп като след това ви препоръчваме да въведете IP адреса - ще го намерите в административния панел на DNS записите.

Адреса на сървъра е винаги: mysql.вашия_домейн.xx*

PHPMyAdmin

За да влезете в административния интерфейса, кликнете върху иконата. Влезте с потребителското си име и паролата за база данни.

  • (!) Ако влезете тук за първи път, моля приемете нашия сертификат за сигурност.
  • (!) Също така, можете да въведете mysql.vasedomena.xy или директно адреса на сървъра, който виждате от администрирания.

 

*xx- окончанието на вашия домейн (bg, com, org...)