• Spustit přes ikonu FTP rozhraní pro připojení • Kliknutím na "Nové připojení" si založíme připojení pro připojení na FTP server. • Relace: Název pro připojení - v našem případě jsme zvolili "server1.axfone.cz"
  Hostitel: Nutné nastavit "server1.axfone.cz"
  Jméno uživatele: ID_uživatelské-jméno v našem případě 101_user, kde ID se generuje automaticky
  Heslo: Vámi zvolené heslo pro uživatele;
  Použít pasívní režim přenosu (jako www prohlížeč): Zaškrtnout!

  Po vyplnění všech údajů zavřeme okno stisknutím "OK" a následovně chceme-li se připojit na FTP,
  musíme mít označenou relaci a stisknout tlačítko "Připojit"