Διαμόρφωση DNS Διαμόρφωση DNS

(!) NS, NSSET - για να το αλλάξετε, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας όπως έχετε τα διοικητικά δικαιώματα πρόσβασης.

Σας δίνει το δικαίωμα να διαχειριστήτε A NAME, C NAME, MX, SRV, TXT, SPF και άλλα. 

Εισάγετε το "DNS Admin"> κάντε κλικ στο υπάρχον αρχείο.(!) Η δημιουργία μιας εσφαλμένης καταχώρησης, μπορεί να βλάψει την σελίδα σας.
(!) Στη νεοσύστατη καταχώρηση στα "Datas" όταν εισάγετε ένα όνομα domain, βεβαιωθείτε ότι το τέλος είναι υποχρεωτικήε περιόδου. Χωρίς αυτή η καταχώρηση δεν θα λειτουργήσει.