Nastavenie Well T2x

Ethernetovým káblom prepojte zdierku „Internet“ na VoIP telefóne s Vašou počítačovou sieťou, alebo priamo k zariadeniu zaisťujúcemu pripojenie k internetu (ADSL modem/router, káblový modem, WiFi Access Point a pod.). Pokiaľ máte pripojený k Internetu len jeden počítač, znamená to, že odpojíte ethernetový (LAN) kábel od sieťovej karty počítača a pripojíte ho do zdierky „Internet“ na VoIP telefóne.

Ethernetovým káblom, ktorý je súčasťou balenia VoIP telefónu, pripojte zdierku „PC“ na VoIP telefóne s Vaším počítačom. Počítač tak bude „cez VoIP telefón“ opäť pripojený k Internetu. Počítačov môže byť aj viacero, v tomto prípade použite medzi telefónom a počítačom ešte externý Switch alebo HUB.

Telefón má vstavané napájanie pomocou ethernetového káblu (PoE). Pokiaľ Váš switch podporuje PoE, nemusíte k telefónu pripájať žiadny ďalší napájací adaptér a telefón bude fungovať. Pokiaľ nie, je potrebné k telefónu dokúpiť a pripojiť napájací zdroj (DC 5V/1.2A príslušnej polarizácie). Adaptér pripojíte do konektoru DC5V na spodnej strane telefónu.

Upozornenie:Nikdy nepoužívajte napájanie pomocou napájacieho zdroje a pomocou PoE súčasne! Môže dôjsť k zničeniu prístroja, na ktoré sa nevzťahuje záruka!

Automaticky prebehne inicializácia VoIP telefónu. Aby ste mohli telefón používať, je potrebné vykonať základné nastavenia telefónu

Zapnite PC, spustite Váš webový prehliadač a zadajte do adresného riadku IP adresu VoIP telefónu, ktorú získal z DHCP servera zo siete (aká adresa to je, zistíte jednoducho stlačením tlačidla OK)

Po zobrazení prihlasovacieho dialógu zadajte prihlasovacie meno (default: admin) a prihlasovacie heslo (default: admin) pre prístup do webového konfiguračného rozhrania VoIP telefónu.

 

V oddiely Účet/Účet 1-3/Základné nastavte parametre pre pripojenie k Vášmu poskytovateľovi VoIP služieb:

V položke Aktívna linka zvoľte Zapnuté

Do položky Meno na displejiZobrazovať meno, napíšte Vaše telefónne číslo pridelené od Vášho VoIP poskytovateľa.

Do položky Užívateľské meno, napíšte Vaše užívateľské meno pridelené od Vášho VoIP poskytovateľa.

Do položky Registračné meno, napíšte Vaše užívateľské meno pridelené od Vášho VoIP poskytovateľa.

Do položky Heslo, napíšte heslo pridelené od Vášho VoIP poskytovateľa.

Do položky SIP Server,Odchádzajúci proxy server,Záložný odchádzajúci proxy server vyplňte IP adresu VoIP poskytovateľa: sip.axfone.sk

Do položky Port zadajte číslo portu 5060

.wellt20-sk1

Nakoniec kliknite na tlačidlo Potvrdiť pre uloženie nového nastavenia

 

wellt20-sk2

wellt20-sk3

 Klepněte na odkaz, pro zobrazení "Pokročilých nastavení v novém okně"

(!) Ak mate viac telefónov pripojených na rovnakej siti je nutné nastaviť "Lokální SIP Port" a stupňovať ho po 1 od 5060 výše. Nájdete ho v pokročilých nastaveniach.

 

yealink sit

Nastavte si rozsah portů pro RTP 10000-11000 do polí Min. RTP Port a Max. RTP Port.