• Hostiteľ: nutné nastaviť "server1.axfone.cz"
    Číslo portu: nutné nastaviť port 21
    Užívateľské meno: ID_uživatelské-meno v našom prípade 101_user, kde ID sa generuje automaticky
    Heslo: Vami zvolené heslo pre užívateľa
    Přenosový protokol: na pevno nastaviť "FTP" a "Bez šifrovanie"

    Po-té stačí stlačiť tlačidlo "Prihlásiť" na pripojenie na FTP.