• Spustiť cez ikonu "FTP rozhranie pre pripojenie"


 • Kliknutím na "Nové spojenie" si založíme pripojenie na pripojenie na FTP server. • Relácia: Názov pre pripojenie - v našom prípade sme zvolili "server1.axfone.cz"
  Hostiteľ: Nutné nastaviť "server1.axfone.cz"
  Meno používateľa: ID_uživatelské-meno v našom prípade 101_user, kde ID sa generuje automaticky
  Heslo: Vami zvolené heslo pre používateľa;

  Po vyplnení všetkých údajov zatvoríme okno stlačením "OK" a takto ak sa chceme pripojiť na FTP,
  musíme mať označenú relácii a stlačiť tlačidlo "Pripojiť"