Vytvorenie a nastavenie databáz sa uskutočňuje v phpMyAdmin. Po prihlásení kliknite vľavo na web, ku ktorému chcete založit MySQL databázu.Potom kliknite na možnosti ...... a vytvoriť.